X

ANBI status

Hieronder treft u informatie van de Stichting Join Our Mission Polen (18+huis) en de Stichting Join Our Mission Werkreizen. Alleen de Stichting Join Our Mission Polen heeft een ANBI-status.

I. Stichting Join Our Mission Polen

 1. Naam: Stichting Join Our Mission Polen
 2. RSIN: 8175.94.048
 3. Contactgegevens: zie contact
 4. Bestuurssamenstelling: zie bestuur
 5. Beleidsplan, zie het beleidsplan. Deze is op verzoek in te zien.
 6. Beloningsbeleid: conform de statuten ontvangen bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 7. Doelstelling: zie hoofdstuk 2 uit het beleidsplan. Deze is op verzoek in te zien.
 8. Financiële verantwoording: zie de Jaarrekening 2016 Stichting Join Our Mission Polen en Jaarrekening 2015 Stichting Join Our Mission Polen

II. Stichting Join Our Mission Werkreizen

 1. Naam: Stichting Join Our Mission Werkreizen
 2. Contactgegevens: zie contact.
 3. Bestuurssamenstelling: zie bestuur.
 4. Beleidsplan: zie het beleidsplan. Deze is op verzoek in te zien.
 5. Beloningsbeleid: conform de statuten ontvangen bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 6. Doelstelling: zie hoofdstuk 3 uit het beleidsplan. Deze is op verzoek in te zien.